TAY MƠ

username1234

ID: 12345678

Thân thiết
Thành viên thường
Thành viên Vip
Hệ số
Chắn Vương:
0

Thông tin cơ bản:

123.456.78

Level:
xx
Kinh nghiệm:
xx
Thắng:
xx
Thua:
xx
SĐT:
Chưa xác thực

Phong cách chơi:

xx
xx
xx
xx
xx
xx

Danh hiệu: